بایگانی بلاگ

پرسشنامه درآمیختگی افکار

پرسشنامه درآمیختگی افکار

 یکی از مباحث بنیادی در مفهوم سازی الگوهای شناختی و فراشناختی وسواس، پدیده در آمیختگی افکار” (TF) می باشد. در این پدیده باورهای فراشناختی، مرز میان فکر و رویدادها و فکر و عمل را از میان می برد. گرچه TF به خودی خود مفهوم تازه ای نیست برای نمونه، بلولر اصطلاح «همه توانی …

توضیحات بیشتر »