بایگانی بلاگ

مقیاس دلزدگی زناشویی

مقیاس دلزدگی زناشویی یکی از ابزارهای خودسنجی است که برای اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی بین زوجها طراحی شده است. CBM از یک ابزار خودسنجی دیگر که برای اندازه گیری دلزدگی به کار می رود اقتباس شده است که توسط پاینز(۱۹۹۶) ابداع گردید(پاینز و نانز، ۲۰۰۳). این پرسشنامه ۲۱ مورد دارد که …

توضیحات بیشتر »