بایگانی بلاگ

مقیاس رابطه مراقب-کودک

برای ارزیابی رابطه تعاملی مراقب- کودک از مقیاس رابطه مراقب-کودک که بر روی مراقب اجرا می شود، استفاده شد. این مقیاس توسط پیانتا برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ ( به نقل از تایلر، ۲۰۰۶؛ مفری، ۱۳۹۰) ساخته شده و شامل ۳۳ ماده است که ادراک مراقب را در مورد …

توضیحات بیشتر »