بایگانی بلاگ

مقیاس راهبردهای مقابله با استرس

مفهوم مقابله در سال ۱۹۶۶ توسط لازاروس[۱] معرفی شد و از آن پس شیوه مقابله افراد با مشکلاتشان مورد بررسی قرار گرفت و ابزراهایی برای اندازه گیری آن تهیه شدند. مقابله شامل ابعاد شناختی، رفتاری، عاطفی است و می تواند همراه با حل مشکل یا سازگاری با مشکل بدون ارائه ی …

توضیحات بیشتر »