بایگانی بلاگ

مقیاس خلاصه ارزیابی روانپزشکی

BPRS ابزار نمره گذاری متخصص بالینی است که به منظور ارزیابی تغییر در شدت آسیب روانی ساخته شده و نمره کل آن، غالبا برای ارزیابی تاثیر مداخلات درمانی و همچنین برای طبقه بندی بیماران در زیر گروه اختلالات روانی به منظور خلاصه کردن ویژگیهایی که ممکن است پاسخ درمانی را پیش …

توضیحات بیشتر »