بایگانی بلاگ

پرسشنامه سخت رویی کوباسا

سخت رویی کوباسا

پرسشنامه سخت رویی کوباسا مهمترین گرایش شخصیتی که در ارتباط با موضوع فشار روانی اهمیت دارد سخت‌رویی است. سخت‌رویی که ریشه در فلسفه وجودی دارد را اولین بار کوباسا (۱۹۷۹)، معرفی کرد و سپس همکارانش آن را گسترش دادند. این مفهوم با واژه هایی چون استقامت، تهور، جسارت، بی پروایی …

توضیحات بیشتر »