بایگانی بلاگ

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

سرمایه روانشناختی

تعریف مفهومی سرمایه روانشناختی یکی از مفاهیم کلیدی که به تازگی وارد ادبیات رفتار سازمانی کارآفرینانه شده است، موضوع سرمایه روانشناختی است (لوتانز و یوسف، ۲۰۰۷). در گذشته رویکرد بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران رفتار سازمانی بر بررسی نقاط ضعف کارکنان و آسیب شناسی رفتارهای آنان به منظور ارائه راهکارهای …

توضیحات بیشتر »