بایگانی بلاگ

نظارت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی

عنوان اصلی مقاله: Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a new approach to corporate sustainability عنوان ترجمه شده مقاله: نظارت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی: چهار الگوی اولیه و طرح های پیشنهادی برای یک رویکرد جدید جهت پایداری شرکت های بزرگ   قالب …

توضیحات بیشتر »