بایگانی بلاگ

پرسشنامه منبع کنترل راتر – ۲۹ سوالی

پرسشنامه منبع کنترل راتر - 29 سوالی

پرسشنامه منبع کنترل راتر – ۲۹ سوالی این پرسشنامه برای سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین شده است و دارای ۲۹ ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال(الف و ب) می باشد که بیانگر منبع کنترل درونی و بیرونی فرد می باشد. از آزمودنی ها خواسته می شود بین …

توضیحات بیشتر »