بایگانی بلاگ

آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا

امروزه اکثر صاحب نظران بر این عقیده اند که تفکر انتقادی زمینه ایجاد مهارت فهم و ارزیابی دانش جدید را برای فراگیران فراهم می کند. علی رغم توافق عمومی درباره اهمیت توجه به تفکر انتقادی و پرورش آن، درباره تعریف و ماهیت تفکر انتقادی نظرات مختلفی ارائه شده است(۱،۲). یکی از علل این تکثر …

توضیحات بیشتر »