بایگانی بلاگ

پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت – فرم معلم

پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت – فرم معلم  مهارتهای اجتماعی بر رفتارهای فراگرفته مطلوبی اشاره دارد که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مطلوبی داشته و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کند. مهارتهای اجتماعی طیف گسترده ای از رفتارهای از قبیل توانایی شروع ارتباط موثر …

توضیحات بیشتر »