بایگانی بلاگ

پرسشنامه اضطراب موقعیتی –خصیصه ای

این پرسشنامه به ارزیابی مشکلات افرادی که در مقایسه خود با دیگران در وضعیتهای اجتماعی مضطرب می شوند و ممکن است به ارزیابی دیگران نسبت به خودشان دلواپس شوند، می پردازد(جکس، ۱۹۶۶). این پرسشنامه به منظور بررسی و ارزیابی مشکلات و مسائل بیماران روانی که دارای روابط نامتعادل خانوادگی و …

توضیحات بیشتر »