بایگانی بلاگ

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

این پرسشنامه به سنجش علایق و رغبتهای شغلی افراد می پردازد و به آنها در انتخاب زمینه شغلی و تصیلی کمک می نماید. تفسیر نتایج اگر بیشترین انتخاب های شما در ستون I  باشد . می توان گفت که رغبت‌های شما بیشتر در جهت فعالیت‌های درون گرایی است‌. فعالیت‌هایی که به صبرو …

توضیحات بیشتر »