بایگانی بلاگ

پرسشنامه‌ی مکانیسم‌های دفاعی اندروز

یکی از مهم ترن مفاهیمی که در نظام روان تحلیل گری جهت تبیین عملکرد رفاعی دستگاه روانی در برابر اضطراب و تنیدگی معرفی شده است، مکانیسم های دفاعی[۱] می باشد که فروید[۲] آنها را به عنوان عملیات ذهنی که افکارو احساسات دردناک را از حوزه آگاهی آگاهی دور نگه می دارد، توصیف …

توضیحات بیشتر »