بایگانی بلاگ

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی

این پرسشنامه دارای ۷۷ عبارت است  و ۱۴ مکانیزم دفاعی را می سنجد. نمونه ای از سوالات این پرسشنامه عبارتند از: ۱-احساسات خصمانه ای که نسبت به دیگران دارم را از یاد می برم. ۲-وقتی کسی به من زور می گوید، من هم نسبت به دیگران زورگویی می کنم. ۳-اغلب …

توضیحات بیشتر »