بایگانی بلاگ

مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میجلی (AGS)

در کلاسهای درس بسیار از اوقات شاهد این هستیم که بعضی از دانش آموزان به ظاهر به معلم خیره شده و به او توجه می کنند، در حالی که حواس آنها به جای دیگری معطوف است. از این رو صرفا نگاه کردن به معلم و صحبت نکردن با همکلاسی ها …

توضیحات بیشتر »