بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت

سبک زندگی، روشی است که افراد در طول زندگی انتخاب کرده اند وزیربنای آن در خانواده پایه ریزی می شود که در واقع متاثر از فرهنگ، نژاد، مذهب، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و باورها می باشد. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سبک زندگی به روش زندگی مردم با بازتابی از …

توضیحات بیشتر »