بایگانی بلاگ

پرسشنامه ناامیدی کودک

مقیاس ناامیدی کودکان در سال ۱۹۸۳ توسط کازدین و همکاران تهیه شده و در سال ۱۹۸۶ مورد بازنگری قرار گرفت و بر اساس مقیاس ناامیدی بک(BHS) ساخته شده است. این مقیاس شامل ۱۷ سوال می باشد و آزمودنی باید موافقت و مخالفت خود با آن عبارات را به وسیله پاسخ …

توضیحات بیشتر »