بایگانی بلاگ

مقیاس ناتوانی رولند و موریس

پرسشنامه ناتوانی رولند-موریس: این پرسشنامه دارای ۱۸ آیتم است. در این پرسشنامه بیمار یک سری از عبارتها را می خواند و در صورت صادق بودن آن عبارت، درمورد وضعیت سلامتی اش در مربع مقابل آن علامت (ضربدر) می گذارد. این عبارتها بیانگر دامنه وسیعی از فعالیتهای روزانه است که توسط کمردرد …

توضیحات بیشتر »