بایگانی بلاگ

مقیاس خود گزارشی اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی

مقیاس خود گزارشی اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان آدلر اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی[۱] (ADHD)یکی از رایج ترین اختلال های عصب–روانشناختی شناخته شده در کودکان و نوجوانان است. میزان شیوع این اختلال درکودکان بین ۳ تا ۷ درصد برآورد شده است و با سه نشانه اصلی مشکلات مزمن در کنترل توجه، فزون کنشی وتکانشگری مشخص می شود. این نشانه …

توضیحات بیشتر »