بایگانی بلاگ

نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی

در این مجموعه نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی در مجلات علوم انسانی ذکر شده است. اگر چه هر مجله سبک و سیاق خاصی را برای تنظیم مقالات مد نظر دارد، اما با این وجود شباهتهای قابل توجهی بین آنها نیز هست که در این مجموعه تعدادی از این موارد گردآوری …

توضیحات بیشتر »