بایگانی بلاگ

پرسشنامه نشخوار فکری یوسفی

نشخوار فکری، واژه عمومی است و به افکاری اشاره دارد که تکراری، چرخان، خودمتمرکز و افسرده کننده اند، به طوری که نقش اساسی در افسردگی دارند(۴).  نشخوار فکری بیانگر افکاری است که تمایل به تکرار داشته، آگاهانه بوده و پیرامون یک موضوع متمرکز هستند و حتی در صورت غیبت محرکهای …

توضیحات بیشتر »