بایگانی بلاگ

پرسشنامه انگیزش شغلی بر اساس نظریه دوعاملی انگیزش

انگیزش نیروی محرکه افراد در کارهاست و می توان آن را از طریق تغییرات اساسی در ماهیت شغل افزایش داد. از اصطلاح انگیزش تعاریف مختلفی به عمل آمده است. یکی از جامع ترین آن ها تعریف زیر است: انگیزش به نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار گفته می …

توضیحات بیشتر »