بایگانی بلاگ

پروپوزال نظم جویی شناختی هیجانی در افراد مبتلا به …

پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه طرحواره های ناسازگار و نظم جویی شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پرخوری، کم خوری و عادی که در ۲۴ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: اختلالات خوردن[۱] با آشفتگی و به هم خوردن …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان کودکان

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان کودکان این نسخه توسط گارنفسکی و همکاران(۳۵) از روی نسخه اصلی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان به منظور استفاده در جامعه کودکان تدوین شده است. نسخه کودکان این پرسشنامه از نظر شیوه نمره گذاری، تعداد سوال و خرده مقیاس، شبیه نسخه اصلی است ولی محتوای …

توضیحات بیشتر »

فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان این پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه اصلی نظم جویی شناختی هیجانی(CERQ) و توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون(۲۰۰۱) در کشور هلند تدوین شده است و یک پرسشنامه چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابله ای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع …

توضیحات بیشتر »