بایگانی بلاگ

چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکتری تخصصی

در این مجموعه ضوابط ارزیابی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی و نحوه ارزشیابی آنها توسط استاد راهنما و اساتید ناظر بر جلسه دفاع ذکر شده است و در آن موارد مثل میزان امتیاز چاپ مقاله از پایان نامه در مجلات پژوهشی، دفاع به موقع …

توضیحات بیشتر »