بایگانی بلاگ

پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ

شاخص بین المللی عملکرد نعوظ

پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ International Index of Erectile Function (IIEF)) تعریف مفهومی پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ: اختلال نعوظ به ناتوانی در ایجاد یا حفظ سفتی آلت برای انجام عمل جنسی رضایت بخش گفته می شود. در ممالک غربی، قسمت اعظم مبتلایان دارای یک علت ارگانیک می …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اصول رهبری اثربخش

مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در راس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری مدیر است و در این میان مدیریت آموزشی از دشوارترین و حساس ترین نوع مدیریت در سازمانهای عمومی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه توانایی حل مسئله (کسیدی و لانگ)

پرسشنامه توانایی حل مسئله (کسیدی و لانگ). مردی در حال حل مکعب روبیک. به همراه آرم سایت آزمودنی و نام پرسشنامه.

پرسشنامه توانایی حل مسئله (کسیدی و لانگ) پرسشنامه توانایی حل مسئله (کسیدی و لانگ)یکی از سازه هایی که در حوزه افسردگی به آن پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته است، شیوه های حل مساله می باشد. حل مساله فرآیندی شناختی-رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبردهای …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خود ابرازگری عاطفه منفی

معرفی پرسشنامه خودابرازگری عاطفی منفی خودابراز گری های منفی در ایجاد و تشدید اضطراب اجتماعی نقش دارند. برخی پژوهشها نشان می دهند که خودابرازگری های منفی به طور مثبت با سطح بالای اضطراب اجتماعی در بزرگسالان، کودکان و نوجوانان رابطه دارد(۲۰، ۲۱). خودابرازگری های منفی، شناختهای خود مرجع منفی(negative self-referent cognitions) …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی: در این پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی با یک پرسشنامه ۱۰ سوالی که توسط میخایلیتچنکو و لاندستروم(۱۹) طراحی گردیده، سنجیده شده است. پاسخ ها در تمام سوالهای این مقیاس از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم درجه بندی شده اند. اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حاضر به …

توضیحات بیشتر »