بایگانی بلاگ

پرسشنامه‌ بی‌عدالتی سازمانی

برای اندازه گیری بی عدالتی سازمانی از سه پرسشنامه سه سوالی بی عدالتی توزیعی، بی عدالتی رویه ای و بی عدالتی تعاملی که کیم و لیونگ(۲۰۰۷) با مقیاس پاسخگویی هفت درجه ای(کاملا مخالفم=۱ تا کاملا موافقم=۷) معرفی و آماده اجرا کردند، استفاده می شود. کیم و لیونگ(۲۰۰۷) روایی سازه این …

توضیحات بیشتر »