بایگانی بلاگ

پرسشنامه هویت بنیون و آدامز

پرسشنامه هویت بنیون و آدامز(۱۹۸۷)، مقیاسی ۶۴ ماده از نوع لیکرت شش درجه ای (۱= بسیار زیاد مخالفم، ۶=بسیار زیاد موافقم) و متشکل از چهار خرده مقیاس هویت موفق، دیررس، زودرس،  و سردرگم تشکیل شده است. هر خرده مقیاس شامل ۱۶ سوال است و دامنه هر یک از ۴ خرده مقیاس بین …

توضیحات بیشتر »