بایگانی بلاگ

پرسشنامه تنهایی آشر

این مقیاس توسط آشر ، هایمل و رنشاو[۱](۱۹۸۴) طراحی شده است و احساس کودک از تنهایی و نارضایتی اجتماعی وی را ارزیابی می کند. این مقیاس شامل ۲۴ سوال است و برای کودکان بین ۸ تا ۱۵ سال به کار می رود. ۸ ماده آن مربوط به سرگرمیها و علایق …

توضیحات بیشتر »