بایگانی بلاگ

پرسشنامه آگاهی فراشناخت

پرسشنامه آگاهی فراشناخت (MAI) شامل ۵۲ عبارت (۸ موولفه) خوداظهاری است که توسط اسکرا و دنیسون (۱۹۹۴) تهیه شده است. این پرسشنامه شامل ۸ مولفه به شرح زیر است: دانش اخباری (۸ عبارت) دانش روش (۴ عبارت) دانش موقعیتی (۵ عبارت) برنامه ریزی (۷ عبارت) مدیریت اطلاعات (۱۰ عبارت) راهبردهای حذف …

توضیحات بیشتر »