بایگانی بلاگ

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان

این پرسشنامه نوع برخورد نوجوانان را با موقعیتهایی که با آنها در زندگی روزمره مواجه می شوند را می سنجد. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال می باشد که طی آن  آزمودنی به یکی از سه گزینه، یعنی رفتار مبتنی بر ابزار وجود، غیر ابزار وجود و پرخاشگری است. پاسخ می …

توضیحات بیشتر »