بایگانی بلاگ

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی

پرسشنامه ابراز وجود بر اساس آزمون  ابراز وجود ( ۱۹۷۵) تهیه شده است و دارای ۴۰ ماده اصلی می باشد که در برخی از مواد آن به دلیل عدم تطابق با فرهنگ ایرانی، تغییراتی در آن داده شده است و به ۲۲ سوال رسیده است. هر ماده آزمون یک موقعیتی …

توضیحات بیشتر »