بایگانی بلاگ

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی

پرسشنامه ابراز وجود بر اساس آزمون  ابراز وجود ( ۱۹۷۵) تهیه شده است و دارای ۴۰ ماده اصلی می باشد که در برخی از مواد آن به دلیل عدم تطابق با فرهنگ ایرانی، تغییراتی در آن داده شده است و به ۲۲ سوال رسیده است. هر ماده آزمون یک موقعیتی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان

این پرسشنامه نوع برخورد نوجوانان را با موقعیتهایی که با آنها در زندگی روزمره مواجه می شوند را می سنجد. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال می باشد که طی آن  آزمودنی به یکی از سه گزینه، یعنی رفتار مبتنی بر ابزار وجود، غیر ابزار وجود و پرخاشگری است. پاسخ می …

توضیحات بیشتر »