بایگانی بلاگ

پرسشنامه اثربخشی رهبری چاپمن

برای تعیین میزان اثربخشی رهبری از پرسشنامه الوود چاپمن که یکی از صاحبنظران حوزه رهبری است استفاده شده است. این پرسشنامه بر اساس تعریف خاصی که از اثر بخشی رهبری در این تحقیق مورد نظر است و مولفه های سازنده آن انتخاب گردیده و از لحاظ روایی مورد تایید گروهی از متخصصان …

توضیحات بیشتر »