بایگانی بلاگ

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

بهزیستی اجتماعی بیانگر یک پدیده اساسا عمومی(در مقابل خصوصی) است که بر تکالیف اجتماعی که بشر در دل ساختارهای اجتماعی و جوامع با آنها مواجه است متمرکز می شود(کیز و ماجیارمو، ۲۰۰۳). بهزیستی اجتماعی به عنوان گزارش خود فرد در مورد کیفیت روابطش با افراد دیگر، محله ای که در …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

یکی از رفتارهایی که از سوی صاحبنظران و مسئولان موردنقد و بررسی قرار می گیرد، پدیده سهل انگاری اجتماعی است. واژه لاتین سهل انگاری[۱]، مرکب از دو کلمه “پرو” و کراسینوس” به معنی موکول کردن به فردا است که اصطلاحا معادل اهمال کاری، تعلل و به تعویق انداختن می باشد. …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوشال

نام پرسشنامه :  سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوشال   روایی و پایایی : دارد  منبع :  دارد  تعداد سوالات: ۵۶  ابعاد: دارد  نوع فایل: ورد (word)  نمره گذاری: دارد

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه فوبیای اجتماعی

پرسشنامه فوبیای اجتماعی نخستین بار توسط کانور وهمکاران]۱ [به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهیه گردید. ابزارمزبور یک مقیاس خود سنجی ۱۷ ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس(۶ماده)، اجتناب (۷ ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (۴ ماده) می باشد. هر ماده یا سؤال براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای (به هیچ وجه=۰، کم=۱، …

توضیحات بیشتر »