بایگانی بلاگ

پرسشنامه احساس تنهایی پیلوا

این مقیاس در سال ۱۹۹۸ توسط راس پیلوا و فری گوسن از دانشگاه کالیفرنیا ساخته شده است و دارای ۲۰ سوال می باشد که ۱۰ سوال آن به صورت منفی و ۱۰ سوال دیگر به صورت مثبت با تنهایی ارتباط دارند. در مقابل هر جمله مطابق با فرم اصلی چهار گزینه هرگز، …

توضیحات بیشتر »