بایگانی بلاگ

پرسشنامه احساس تنهایی راسل

پرسشنامه احساس تنهایی راسل

پرسشنامه احساس تنهایی راسل فقدان اطلاعات مبنی و مبتنی بر گزارش شخصی، پیرامون احساسات و عواطف دانش آموزان نوجوان بویژه از لحاظ روابط اجتماعی، ضرورت پرداختن به مساله سنجش و اندازه گیری جنبه­های مختلف روابط را آشکار می ­سازد. نبودن آگاهی از احساسات و عواطف دانش آموزان نوجوان بویژه از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه احساس کنترل شاپیرو

پرسشنامه احساس کنترل شاپیرو[۱](شاپیرو، ۱۹۹۴) احساس کنترل ادراک شده را اندازه گیری می کند. شامل ۱۶ آیتم است که در ۳ مقیاس کنترل نمره گذاری می شود(کلی، مثبت و منفی) که عبارتند از:الف) احساس کنترل عمومی(مقیاس ۱) عقاید فرد را راجع به توانایی برای بدست آوردن کنترل اندازه می گیرد. …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه احساس تنهایی پیلوا

این مقیاس در سال ۱۹۹۸ توسط راس پیلوا و فری گوسن از دانشگاه کالیفرنیا ساخته شده است و دارای ۲۰ سوال می باشد که ۱۰ سوال آن به صورت منفی و ۱۰ سوال دیگر به صورت مثبت با تنهایی ارتباط دارند. در مقابل هر جمله مطابق با فرم اصلی چهار گزینه هرگز، …

توضیحات بیشتر »