بایگانی بلاگ

پرسشنامه رفتار غیر اخلاقی

پرسشنامه رفتار غیر اخلاقی نیواستروم و راچ(۱۹۷۵) دارای ۱۷ ماده می باشد که خرده مقیاسهای آن به سویله آکاه و لوند[۱](۱۹۹۴) شناسایی گردید و شامل ۱۷ ماده می باشد. هر بعد از این پرسشنامه یک شکل از رفتار غیر اخلاقی را منعکس می کند و شش بعد از جمله: استفاده …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رهبری اخلاقی

پرسشنامه عمادی فر پنج مؤلفه رهبری اخلاقی را در قالب ۴۱ گویه در مقیاس چهار درجه ای(کاملا موافق، موافق، مخالف، کاملا مخالف) مورد سنجش قرار می دهد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه رهبری اخلاقی، در جهت انطباق سؤالات با سازه از نظر صاحبنظران بهره گیری شده است و با نظر …

توضیحات بیشتر »