بایگانی بلاگ

پرسشنامه ادراک مادر در مورد خوابیدن شیرخوار

این پرسشنامه در سال ۱۹۹۹ توسط جولین مورل با هدف ارزیابی ادراک مادر در مورد مشکلات خواب شیرخواران ساخته شد. شامل ۲۰ سوال در یک مقیاس ۶ درجه ای (شدیدا مخالفم، نسبتا مخالفم، کمی مخالفم، کمی موافقم، نسبتا موافقم و شدیدا موافقم) می باشد که به ترتیب از ۰ تا …

توضیحات بیشتر »