بایگانی بلاگ

پرسشنامه وابستگی های ارزش خود (CSWS)

وابستگی های ارزش خود به حیطه هایی اشاره می کند که موفق شدن یا شکست خوردن در آن حیطه ها، چخ به صورت واقعی و چه به صورت تصور شده، برای حرمت خود فرد ضروری و حیاتی است. به طوری که به دست آوردن موفقیت در حیطه هایی که حرمت خود …

توضیحات بیشتر »