بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبکهای ارزیابی عملکرد مدیران

پرسشنامه سبکهای ارزیابی عملکرد مدیران که توسط باجت(۲۰۰۱) تدوین شده، دارای بخشهای مختلفی است که در واقع در بدنه و متن این پرسشنامه سؤالهای گویایی وجود دارد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گزاره(پرسش) است که ۶ پرسش آن در مورد سبک بازده-محدود و ۵ سوال مربوط به سبک پیامد- آگاهانه، ۴ …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری

نام پرسشنامه :  ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از: ۱-اسناد و مدارک در شهرداری مرتب و منظم هستند. ۲-شهرداری خدمت را تا زمان وعده داده شده به ارباب رجوع ،به وی ارائه می کند. ۳-رفتار کارکنان شهرداری در ارباب رجوعان اطمینان خاطر ایجاد می کند. …

توضیحات بیشتر »