بایگانی بلاگ

پرسشنامه استرس ادراک شده

پرسشنامه استرس ادراک شده زمانی به کار می آید که بخواهیم بدانیم موقعیتهای زندگی یک فرد تا چه اندازه از نظر خودش استرس زا  می باشند(کوهن، کامارک و مرملستین[۱]، ۱۹۸۳). این سوالات طرح شده اند تا پاسخ دهندگان نظر خود را در مورد غیرقابل کنترل بودن، پیش بینی ناپذیری و …

توضیحات بیشتر »