بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش استرس شغلی

برای سنجش استرس شغلی از پرسشنامه استرس شغلی که در سال ۱۳۷۵ توسط جمشید نژاد تهیه شده است. استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۳۵ سؤال بسته است که شامل ۵ گزینه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد می باشد که به ترتیب گزینه خیلی کم نمره ۱ و گزینه خیلی …

توضیحات بیشتر »