بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش استرس شغلی

برای سنجش استرس شغلی از پرسشنامه استرس شغلی که در سال ۱۳۷۵ توسط جمشید نژاد تهیه شده است. استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۳۵ سؤال بسته است که شامل ۵ گزینه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد می باشد که به ترتیب گزینه خیلی کم نمره ۱ و گزینه خیلی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه استرس

این شاخص، یک پرسشنامه مبتنی بر خود-گزارش دهی است که بر اساس آن می توان اهمیت استرس در نظام والد-کودک را ارزشیابی کرد. شکل شاخص استرس والدینی این پژوهش، به عنوان شکل بازنگری شده شکلهای پیشین است که تصحیح آن آسانتر و مقدار مواد آن کمتر است. این شاخص، شامل …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه استرس ادراک شده

پرسشنامه استرس ادراک شده زمانی به کار می آید که بخواهیم بدانیم موقعیتهای زندگی یک فرد تا چه اندازه از نظر خودش استرس زا  می باشند(کوهن، کامارک و مرملستین[۱]، ۱۹۸۳). این سوالات طرح شده اند تا پاسخ دهندگان نظر خود را در مورد غیرقابل کنترل بودن، پیش بینی ناپذیری و …

توضیحات بیشتر »