بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک اسناد

آزمون سبک اسناد که اندرسون و آرنولت(۱۹۸۵) تهیه کرده اند، یک پرسشنامه خودسنجی است که می توان به شکل گروهی یا انفرادی اجرا شود. این پرسشنامه علاوه بر ابعاد اسنادی مکان، کلیت و پایداری، بعد اسنادی کنترل پذیری را نیز مورد سنجش قرار می دهد. که برای تعیین سبکهای اسناد …

توضیحات بیشتر »