بایگانی بلاگ

پرسشنامه اضطراب امتحان

پرسشنامه اضطراب امتحان (TAI) بر اساس مقادیر ۰، ۱، ۲، ۳ نمره گذاری شده است. این پرسشنامه دارای  ۲۵ ماده است. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر ۷۵ است. هر چه فرد نمره بالاتری کسب کند، نشان­دهنده اضطراب بیشتری است.  فایل این پرسشنامه به صورت Word می باشد.

توضیحات بیشتر »