بایگانی بلاگ

پرسشنامه اضطراب موقعیتی –خصیصه ای

این پرسشنامه به ارزیابی مشکلات افرادی که در مقایسه خود با دیگران در وضعیتهای اجتماعی مضطرب می شوند و ممکن است به ارزیابی دیگران نسبت به خودشان دلواپس شوند، می پردازد(جکس، ۱۹۶۶). این پرسشنامه به منظور بررسی و ارزیابی مشکلات و مسائل بیماران روانی که دارای روابط نامتعادل خانوادگی و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اضطراب موقعیتی –خصیصه‌ای اشپیلبرگر

پرسشنامه اضطراب موقعیتی –خصیصه‌ای اشپیلبرگر اضطراب موقعیتی؛ این پرسشنامه توسط اشپیلبرگر به منظور دو نوع اضطراب تهیه گردید و دارای ۴۰ ماده و دو مقیاس اضطراب صفت و حالت است. در اضطراب خصیصه‌ای یا اضطراب صفت از آزمودنی خواسته می‌شود که هنگام پاسخ دادن به سوالات، احساسات عمومی خود را در …

توضیحات بیشتر »