بایگانی بلاگ

پرسشنامه اطمینان موقعیتی

از طریق پرسشنامه اطمینان موقعیتی که توسط آنیس و گراهام(۱۹۸۸) ساخته شده است و برای اندازه گیری خودکارآمدی شخصی در موقعیتهای مصرف مواد(شامل هشت خرده مقیاس، هیجانات مثبت، هیجانات منفی، تمایلات و وسوسه ها، موقعیتهای اجتماعی مثبت، تنشهای اجتماعی، مشکلات اجتماعی در کار، ناراحتی جسمی و آزمایش کنترل شخصی) استفاده …

توضیحات بیشتر »