بایگانی بلاگ

پرسشنامه اعتماد سازمانی

  پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط کامینگ و برومیلی(۱۹۹۶) ساخته شده است و دوازده گویه دارد که به سنجش میزان اعتماد کارکنان به سازمان و به رهبرشان می پردازد. در این پرسشنامه از مقیاس هفت گزینه ای لیکرت استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در تحقیقات اعتماد سازمانی بیشتر سیاهه اعتماد …

توضیحات بیشتر »