بایگانی بلاگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

امروزه یکی از معضلات مهم زندگی در کنار فناوریهای ارتباطی نو، اعتیاد به استفاده از فناوریهای جدید یا وابستگی افراطی به آنهاست، بخصوص در زمینه اینترنت که روز به روز بر شمار افراد علاقه مند به استفاده از آن افزوده میشود. مطالعه جلالی، آقابابایی و باقری(۲۰۰۸) میزان گرایش جوانان به …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

امروزه یکی از معضلات مهم زندگی در کنار فناوریهای ارتباطی نو، اعتیاد به استفاده از فناوریهای جدید یا وابستگی افراطی به آنهاست، بخصوص در زمینه اینترنت که روز به روز بر شمار افراد علاقه مند به استفاده از آن افزوده میشود. مطالعه جلالی، آقابابایی و باقری(۲۰۰۸) میزان گرایش جوانان به …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اعتیاد

پرسشنامه اعتیاد ابعاد و مولفه های پرسشنامه: مقیاس APS(آمادگی اعتیاد)، مقیاس AAS(اعتراف به اعتیاد) ، مقیاس MAC.R (الکلیسم) تعداد سوالات: ۸۹ روایی و پایایی : دارد  نوع فایل: Word

توضیحات بیشتر »